“อธิบดีกรมผู้สูงอายุ”เผยตั้งเป้า 5 หมื่นคน ยอดบริจาคจริงเพียง400 คน คาดไม่รู้ข้อมูล-ช่องทางบริจาค เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า จากการที่ ผส. ได้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

โดยเปิดโครงการให้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 ปรากฏว่าขณะนี้มีเพียง400 คน เท่านั้นที่ร่วมบริจาค จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 50,000 คน ทั้งนี้ เป้าหมาย 50,000 คนที่เป็นเป้าหมาย เป็นการคำนวณจากผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ซึ่งขณะนี้มีประมาณ  8 ล้านคน  จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดที่มีประมาณ 11 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่ไปลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน  ซึ่งหมายถึงอีกประมาณ  5 ล้านคน จะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์คนจนที่รับสวัสดิการก็สามารถบริจาคได้ โดยเป้าหมายเพียงร้อยละ 1 จาก 5 ล้านคน ก็ประมาณ 5 หมื่นคนที่จะบริจาคได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews