ศาลสูงสุดเยอรมนีมีคำสั่งเมื่อวันพุธ ให้รัฐสภาออกกฎหมายรับรองบุคคล “เพศที่ 3” ตั้งแต่เกิด ซึ่งจะทำให้กลายเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่เสนอทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศกำกวม สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากเมืองคาร์ลสรูห์ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ว่า ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์มีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายเกี่ยวกับสถานะพลเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันของเยอรมนี

เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่มีภาวะเพศกำกวม และสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีจะต้องผ่านกฎหมายฉบับใหม่ ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอทางเลือกแก่บุคคลเพศที่ 3 ในการจดทะเบียนแจ้งเกิด คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามคำร้องอุทธรณ์ของบุคคลภาวะเพศกำกวมรายหนึ่ง ซึ่งถูกศาลชั้นต้นหลายศาลปฏิเสธความพยายามที่จะขอเปลี่ยนเพศ ที่ระบุในใบทะเบียนเกิดเป็น “กำกวม” หรือ “หลากหลาย”ในใบสูติบัตรของผู้ร้องระบุเพศ “หญิง” แต่ผลการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมพบว่า เขาไม่ใช่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ปัจจุบันบุคคลที่ถูกระบุว่ามีภาวะเพศกำกวม ได้รับการรับรองในเอกสารทางการในหลายประเทศ รวมถึง ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ และเนปาล จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ประชากรทั้งโลกที่เป็นบุคคลภาวะเพศกำกวม มีประมาณ 0.05 – 1.7 % จำนวนประมาณเท่ากันกับผู้ที่เกิดมามีเส้นผมสีแดงโดยธรรมชาติ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews