ความจำเป็นของ gutor ตู้ระบบสำรองไฟฟ้า

มีเทคโนโลยี gutor จำนวนมากซึ่งทั้งหมดนี้มีข้อดีข้อเสียหลายประการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแนะนำคุณในการเลือกใบสมัครที่ถูกต้องระบบ UPS ทั้งหมดประกอบด้วยวงจรเรียงกระแสที่แปลงไฟปกติของคุณเป็นไฟที่แปลงไฟเป็นไฟและสื่อจัดเก็บพลังงานซึ่งโดยปกติจะเป็นแบตเตอรี่กรดตะกั่วมีเทคโนโลยี UPS หลัก 3 แบบ ได้แก่ gutor สองประเภทที่แตกต่างกันคลื่นสี่เหลี่ยมเรียกอีกอย่างว่าคลื่นไซน์หลอกหรือคลื่นไซน์ดัดแปลงและคลื่นไซน์

gutor แบบออฟไลน์ให้การป้องกันพลังงาน

ในระดับพื้นฐาน โดยปกติจะมีระดับของการป้องกันไฟกระชากรวมอยู่ด้วยและเมื่อแรงดันไฟเมนอินพุตสูงเกินขีด จำกัด จะเริ่มทำงานและจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ของคุณ gutor thailand มีการขาดของแหล่งจ่ายไฟเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ gutor พันครั้งต่อวินาทีซึ่งโดยทั่วไปอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะไม่มีใครสังเกตเห็น gutor แบบออฟไลน์มักจะเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม

  • UPS แบบโต้ตอบทางไลน์คล้ายกับ UPS แบบออฟไลน์ แต่มีประโยชน์เพิ่มเติมในการควบคุมแรงดันไฟฟ้าซึ่งหมายความว่าจะลดแรงดันไฟฟ้าหลักหากสูงเกินไป gutor
  • หรือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าเมื่อต่ำเกินไป (เรียกว่า “บูสต์”)มันจะทำสิ่งนี้โดยไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปใช้แบตเตอรี่และด้วยเหตุนี้จึงช่วยประหยัดแบตเตอรี่ เนื่องจาก UPS

gutor แบบอินเทอร์แอคทีฟแบบไลน์มีหม้อแปลงแบบอินไลน์จึงมีการกรองในตัวและด้วยเหตุนี้การป้องกันไฟในระดับที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับประเภทออฟไลน์นอกจากนี้ยังมีการหยุดพักระหว่างการเปลี่ยนจากพลังงานหลักเป็นพลังงานแบตเตอรี่ ในหน่วยอินเทอร์แอกทีฟไลน์คุณภาพสูงช่วงพักนี้อาจต่ำเพียง gutor  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://tpce.co.th/

ในพันของวินาทีระบบ gutor

มาพร้อมกับคลื่นสี่เหลี่ยมและ gutor คลื่นไซน์ระบบ UPS แบบแปลงคู่ออนไลน์ได้รับการพิจารณาจากหลายฝ่ายเพื่อให้การป้องกันไฟฟ้าในระดับสูงสุด อินเวอร์เตอร์เปิดอยู่ตลอดเวลาและจ่ายไฟให้กับโหลด ซึ่งหมายความว่าไม่มีการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้าขาออกและไม่มีการหยุดทำงานหาก  gutor เปลี่ยนกลับเป็นพลังงานแบตเตอรี่ รูปคลื่นเอาท์พุตในระบบ UPS ออนไลน์มักจะเป็นคลื่นไซน์โดยทั่วไปมีคุณภาพสูงมากและสามารถปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างได้ UPS แบบแปลงคู่แบบออนไลน์ยังมีวงจรบายพาสซึ่งช่วยให้ gutor

gutor จ่ายไฟไปยังโหลดของคุณได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีการแปลงคู่แบบออนไลน์เนื่องจากการประหยัดจากขนาดเริ่มทำให้เทคโนโลยีอื่น ๆ ไม่คุ้มค่า ต่ำกว่าระดับนี้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทั้งหมดพร้อมใช้งานแม้ว่าจะสูงกว่า gutor แต่ระบบโต้ตอบแบบไลน์เริ่มมีน้ำหนักมากและเทอะทะเนื่องจากขนาดของหม้อแปลงที่จำเป็นหากโหลดของคุณประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟประเภทคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์ทั้งคลื่นสี่เหลี่ยมและคลื่นไซน์จะจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์นี้อย่างเพียงพอ หากโหลดของคุณมีมอเตอร์หม้อแปลงปั๊มหรือส่วนประกอบอุปนัยอื่น ๆ บนแหล่งจ่ายไฟเข้าระบบคลื่นสี่เหลี่ยมจะไม่เหมาะสมและคุณต้องเลือกใช้ระบบคลื่นไซน์ gutor