อุปกรณ์นิวเมติก SMC คืออะไร

เราพึ่งพาเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ในแต่ละวัน สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือวิธีการทำงานทั้งหมด คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าวาล์วนิวแมติกคืออะไร และอุปกรณ์ประเภทใดเป็นแบบนิวเมติก SMC ถ้าคุณไม่รู้ คุณกำลังจะไปหา วาล์วนิวแมติกคืออะไร นี่อาจไม่ใช่คำถามที่ถามบ่อย แต่เป็นคำถามที่จำเป็นต้องตอบอย่างแน่นอน นิวเมติก SMC เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ควบคุมแรงดัน อัตรา และปริมาณของอากาศที่เคลื่อนที่ผ่านระบบนิวแมติก ระบบนิวเมติกใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเคลื่อนย้ายและอัดอากาศที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนมอเตอร์

นิวเมติก SMC พบได้ในเครื่องจักรที่มีความสำคัญ

อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่ใช้ระบบนิวเมติก SMC คือรอก ระบบรอกเหล่านี้ยังคงใช้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบบรอกโดยทั่วไปช่วยลดแรงกดที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ทำให้รู้สึกเบากว่าที่เป็นจริง ระบบเหล่านี้ใช้เพื่อยกของหนักขึ้นจากเหมืองและไปยังพื้นผิว อุปกรณ์รอกจะคล้ายกับรอก นิวเมติก SMC ไม่เคยใช้ในระบบรอก และมีอีกสองประเภทที่มักเกิดขึ้นก่อนระบบนิวแมติก เดิมไม่มีไฟฟ้าใช้และวิธีเดียวที่จะทำให้ระบบรอกทำงานได้คือใช้แรงงานคน รวมถึงการใช้ทั้งสัตว์และมนุษย์เพื่อยกของขึ้น ระบบรอกเหล่านี้มีหน้าที่

ในการสร้างอาคารโบราณบางหลังที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ระบบรอกนี้ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน การใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานดำเนินไปได้เร็วขึ้นมาก และง่ายพอๆ กับการกดปุ่มและดูขณะที่เครื่องทำงานหนักที่เหลือ จากนั้นระบบนิวแมติกก็เปิดตัว ระบบนี้เป็นระบบหนึ่งที่ถูกเลือกเสนอให้อีกสองระบบ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานมากในการทำงานเท่ากับไฟฟ้า เนื่องจากการออกแบบและวิธีที่วาล์วนิวเมติก SMC สามารถอัดอากาศได้ จึงทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น

นิวเมติก SMC จึงเป็นทางเลือกในหลายอุตสาหกรรม

ประเภทเครื่องมือที่มีประโยชน์และใช้กันอย่างแพร่หลายสองประเภทที่ใช้ในการผลิตกลไกการทำงาน ได้แก่ เครื่องมือลมและเครื่องมือไฮดรอลิก อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับลมที่ดีที่สุด ได้แก่ เบรกลม เครื่องอัดอากาศ ปืนลม กระบอกลม เซ็นเซอร์นิวแมติก และปั๊ม

นิวเมติก SMC
ระบบนิวเมติก SMC

สุญญากาศ เครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในงานก่อสร้างเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของเครื่องมือไฮดรอลิก เครื่องมือทั้งสองประเภทนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะ

มีข้อดีบางประการของเครื่องมือลมที่เครื่องมือไฮดรอลิกขาดและในทางกลับกัน ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ คุณต้องรู้วิธีเปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองชุด เรียนรู้วิธีนำการเปรียบเทียบนี้ออกมาจากส่วนต่อไปนี้ เครื่องมือลมใช้ก๊าซที่อัดได้ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงอากาศอัดหรือก๊าซเฉื่อยที่ถูกบีบอัด ในทางกลับกัน การทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์นิวเมติก SMC นั้นใช้ของเหลวที่ไม่สามารถบีบอัดได้ เป็นที่น่าสังเกตว่าชุดเครื่องมือแต่ละชุดใช้หลักการของกำลังของไหลในลักษณะตรงกันข้าม จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นิวเมติกเมื่อต้องการแรงดันน้อยกว่า เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านี้ใช้แรงดันที่มักจะอยู่ระหว่าง 80 ถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ในทางกลับกัน