Category Archives: อุปกรณ์เซฟตี้

สิ่งที่สำคัญในการเลือกสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งหมดมีความสำคัญในการติดตั้งหรือเพิ่มเติมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เซฟตี้อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์นี้สามารถป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงหรือลดอันตรายจากการสัมผัสควันพิษหรือสารปนเปื้อนโดยไม่ตั้งใจกลุ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการเป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมการวิจัยที่มีความเสี่ยงสูงต่างๆ อุปกรณ์เซฟตี้การรั่วไหลของสารปนเปื้อนที่เป็นของเหลวโดยไม่ตั้งใจบนผิวหนังหรือดวงตาอุปกรณ์เซฟตี้

หรือการเผาไหม้ที่ไม่คาดคิดของอุปกรณ์เซฟตี้

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอันตรายที่พนักงานในห้องปฏิบัติการต้องเผชิญทุกครั้งที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นหากห้องปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและวัสดุที่มีคุณภาพซึ่งรับประกันความปลอดภัยและสามารถช่วยชีวิตได้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เสื่อมสภาพก็เป็นอันตรายเช่นกัน ควรตรวจสอบเป็นระยะและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

ไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องปกติอุปกรณ์เซฟตี้ มีอะไรบ้างแต่สิ่งนี้ไม่ควรมองข้าม นักเรียนอาจทำตัวทำละลายไวไฟหกโดยไม่ได้ตั้งใจ และสิ่งต่างๆ หลุดออกจากการควบคุมอย่างรวดเร็วอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อให้ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการปกป้องตลอดเวลาอุปกรณ์เซฟตี้พวกเขาจำเป็นต้องและอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรในกรณีเกิดไฟไหม้ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบแนวทางปฐมพยาบาลในกรณีที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกิดไฟไหม้จากก๊าซหรือของเหลวที่เผาไหม้อุปกรณ์เซฟตี้ อาจจำเป็นต้องมีสถานีล้างตาฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมอุปกรณ์เซฟตี้แต่จะเป็นการดีที่สุดหากติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการทั้งหมด เผื่อในกรณีที่พนักงานหรือนักเรียนในห้องปฏิบัติการสัมผัสอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้กับสารเคมีอันตรายโดยไม่ได้ตั้งใจ

อุปกรณ์เซฟตี้ชุดฝักบัวฉีดชำระฉุกเฉินควรใช้งานง่ายและให้น้ำไหลต่อเนื่องจนกว่าจะปิดวาล์วด้วยตนเอง เหล่านี้ควรทำจากพลาสติกสำหรับงานหนักแบบเดียวกับโถซักล้างควรวางจุดล้างตาไว้ใกล้กับจุดทำงานโดยมีอุณหภูมิห้อง รักษาความสะอาดและปราศจากฝุ่น นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการและพนักงานทุกคนควรสวมเสื้อคลุมและผ้ากันเปื้อนที่ไม่ลามไฟ เพื่อป้องกันร่างกายจากประกายไฟที่ปลิวว่อนในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการเมื่อจัดการกับสารไวไฟสูงอากาศและการระบายอากาศสารปนเปื้อนในอากาศบางชนิดไม่มีกลิ่นและไม่มีสีอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้หรือได้รับอิทธิพลจากคุณภาพของอากาศภายในห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เซฟตี้เป็นกฎว่าอุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการควรมีการระบายอากาศอุปกรณ์เซฟตี้เนื่องจากอากาศหายใจในที่ปิดควรถูกแทนที่ด้วยอากาศที่ไม่ใช่ในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องระบายอากาศอุปกรณ์เซฟตี้ห้องปฏิบัติการทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมต้องติดตั้งเครื่องระบายอากาศเพื่อป้องกันการสูดดมก๊าซพิษร้ายแรงอุปกรณ์เซฟตี้ https://sni-safetycenter.com/